news

热搜资讯

华清课堂|朝元阁与老君殿

发布时间:2017-11-14

微信图片1.jpg


唐代时期的华清宫布局宏伟

除了山下的宫殿建筑群外

山上的建筑物也有不少

其中不少与祭祀上天有关

今天我们所要讲的朝元阁

就是其中的一座


微信图片_2.jpg


《贾氏谈录》记载

“朝元阁在北山之上,基础最为崭绝”

开元二十九年

朝元阁落成后

唐玄宗经常带文武大臣们上山朝拜上天

唐代大历十才子之一钱起作

《朝元阁赋》  云:


上将恢帝宇,壮神皋。断景山之松,用而有节;感子来之众,役不告劳。成仙阁之宏敞,配紫极之崇高。先是徵规模,宏大壮;经始圣迹,责成梓匠。当桂户而八水悠远,植玉阶而千岩相抗;升阳乌于赤霄之表,栖玉兔于翠微之上。可以吞贝阙,压崐阆,盛矣哉!亦神明之化也,不可得而称状。观乎?俭以示德,高即因山;虹梁天近,丹陛云还。汉武求仙,望蓬莱于海上;吾君有道,致方士于人间。厥构既崇,其宁惟永?正色深沈于木末,浮光嶙乱于山顶;如翬斯飞,独出于颎。农务暇,霜气澄;天门辟,龙辂升。俯人烟于万井,小云树于五陵;天临宇宙,日照黎蒸。是时也,灵仙响集,品物交感;因高载著于人风,有象宁遗于睿览。圣人垂化,稽古上清;彼会昌之构宇,得朝元之美名。不夺穑地,知庶心胥悦;高标灵阜,表圣寿长亨。襟怀动植,指掌寰瀛;将九围载广,与三光克明。斯乃栋宇之大也,虽前史莫之与京。夫如是,古之濬城隍,饬宫苑,孰比我君居高而致远?


微信图片_3.jpg


唐代安史之乱爆发后

华清宫日渐荒废

宋代朝元阁前仍见到杨树

元代商挺曾见到过朝元阁

不过那时已是翻修过的建筑物了

清代道光三十年(1850年)

人们在朝元阁原址东北方向修建了

献殿、大殿、山门与东西厢房

至咸丰五年四月完工

并在殿内立有《重修朝元阁》石碑


微信图片_4.jpg

殿内老子铜铸法像

神态栩栩如生

威严通灵

左手持三才如意

寓意只有天、地、人三才和谐

自然万物才能吉祥平安

右手示阴阳二指

寓意只有阴阴平衡

万事万物才能和谐发展

微信图片_5.jpg

许多人一直认为

朝元阁与老君殿为一个建筑

这是真的吗?

其实不然

在朝元阁以南偏西约300米处

为老君殿遗址

建筑遗址由主殿、两个亭台和四周回廊组成

老君殿始建于唐代

唐高宗李治因老君姓李

且为道教始祖,被认作先人

相传唐玄宗曾两次在此梦到老君降临阁内

因此称为“降圣阁”又称“朝元阁”

殿内原供奉着白玉老君像

是唐代西域著名雕像家元迦儿的杰作


微信图片_6.jpg


整座老君像是由汉白玉雕就

凝重的刀法凸显出白玉的

细润和整体造型的细腻

像高193厘米

双手及发髻部分已残缺

老君身着开襟道袍,腰束帛带

丰须长髯,结跏趺坐

宁静睿智的仪态中显出温厚肃穆


微信图片_7.jpg


老君形象雍容恬静,慈祥端庄

美须冉冉,双目深邃

似凝神静思又似吟咏道法

显得温厚肃穆,气宇轩昂

造型精美圆润,手法精工洗练

此雕像为唐代石刻中的精品

系国宝级文物


微信图片_8.jpg


时间的长河总也停不下匆忙的脚步

而这尊老君像

却依然平静地端坐在石台之上

他那安详的神情仿佛在向人们诉说着

发生在一千多年前华清宫中那些故事微信图片_9.jpg


骊山作为一座底蕴深厚

历史久远的道教圣山

它南依秦岭,北望渭水

八沟九岭如巨龙盘绕

千百年来

这座圣山香火不绝

山顶上的众多道观气势辉煌

每当云雾弥漫山间

只有来过的人才能体会他的美

老君 华清 课堂

上一篇:旅游WC 原来它是一幕华清春景

下一篇:华清文物|乐善亭碑记华清文物|乐善亭碑记